آرشیو برچسب های: منبع مواد شیمیایی

مخزن ۲۰۰ لیتری افقی پلی اتیلن سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران

مخزن ۲۰۰ خوابیده

مخازن ۷۰۰۰ لیتری افقی

پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن ۷۰۰۰ لیتری افقی