آرشیو برچسب های: مخزن 3000 لیتری

مخازن حجیم پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن پلی اتیلن با حجم بالا

مخازن ضد جلبگ

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن سه لایه ضد جلبگ

مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی

پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن ۳۰۰۰ عمودی