آرشیو برچسب های: مخزن 1000 لیتری

مخازن حجیم پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن پلی اتیلن با حجم بالا

مخزن ۲۰۰ لیتری افقی پلی اتیلن سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران

مخزن ۲۰۰ خوابیده

مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ۱۰۰۰ افقی

مخازن ضد جلبگ

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن سه لایه ضد جلبگ

مخزن ۱۰۰۰ عمودی

پلی اتیلن مازندران 09117400518

مخازن ۱۰۰۰ عمودی

مخزن IBC

پلی اتیلن ئمازندران 09117400518

مخزن آی بی سی

مخزن ۱۰۰۰ لیتری حفاظ دار آلمانی

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ibc آلمانی