آرشیو برچسب های: مخزن گلاب

مخزن ۱۰۰۰ لیتری حفاظ دار آلمانی نو آکبند ، وارداتی

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

ibc

مخازن ۷۰۰۰ لیتری افقی

پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن ۷۰۰۰ لیتری افقی

کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن بخش دوم

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

کاتالوگ مخازن عمودی بخش دوم