برچسب:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن ۳۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن

مخزن 30000

مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن ۳۰۰۰۰ لیتری

مخزن سی هزار لیتری

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن پلی اتیلن

اولین سازنده ی مخازن پلی اتیلن