آرشیو برچسب های: مخزن آب کارخانه

مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ۱۰۰۰ افقی

مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن مازندران

مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری

مخزن ۱۰۰ لیتری افقی و مخزن ۲۰۰ لیتری عمودی پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مخزن ۱۰۰ لیتری افقی و مخزن ۲۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۳۰۰ لیتری افقی پلی اتیلن سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ۳۰۰ لیتری پلی اتیلن افقی