آرشیو برچسب های: مخازن قیفی

مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی با پایه

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن ۲۰۰ قیفی

مخازن پلی اتیلن قیفی

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن قیفی

مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

اولین سازنده ی مخازن پلی اتیلن

کاتالوگ انواع وان های پلی اتیلن پرورش ماهی و آبزیان شیلاتی ص ۲

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

کاتالوگ وان پرورش آبزیان