آرشیو برچسب های: صادرات ترکمنستان

مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ۱۰۰۰ افقی

وان پلی اتیلن ۳۵۰۰ لیتری

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

وان ۳۵۰۰ لیتری

مخزن ۳۰۰ لیتری افقی پلی اتیلن سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ۳۰۰ لیتری پلی اتیلن افقی