آرشیو برچسب های: ابعاد مخزن 1000 لیتری

مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی با پایه

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن ۲۰۰ قیفی

مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ۱۰۰۰ افقی