مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن مازندران

مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری

در انواع عمودی و افقی به صورت تک لایه و سه لایه تولید می شوند

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری

در انواع عمودی و افقی به صورت تک لایه و سه لایه تولید می شوند

مخازن ۱۵۰۰۰ لیتری و ۲۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن

فقط به صورت عمودی تولید می شوند

 

فروش و ارسال مخازن و منابع و سپتیک تانک های پلی اتیلن

به سراسر کشور