مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن با توجه به نوع مایعی که در آن نگهداری میشود و کاربرد خاصی که دارد ، در انواع مختلف تولید و به باار عرضه می شود

مخزن آب شرب بهداشتی

مخزن آبیاری قطره ای

مخزن اسید

مخزن مواد شیمیایی

مخازن نگهداری و تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک پلی اتیلن

 

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن photo 2017 08 05 11 07 54

مخازن پلی اتیلن ، منابع آب و اسید و مواد شیمیایی ، تانکر روغن ، انواع وان های شیلاتی و صنعتی