مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن پلی اتیلن پشت نیسانی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری پشت نیسانی پلی اتیلن مازندران

مناسب برای وانت نیسان های بنزینی و دوگانه

ظرفیت واقعی مخزن بیشتر از ۲۰۰۰ لیتر می باشد

از جمله کاربری های این مخازن :

جهت حمل آب ، انواع اسید و مواد شیمیایی ، سوخت ، شیر و انواع لبنیات ، حمل ماهی زنده و …