پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن نگهداری و تصفیه فاضلاب

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری قیفی

ویژه نگهداری و تصفیه فاضلاب

پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخازن پکیج تصفیه فاضلاب مخزن نگهداری و تصفیه فاضلاب photo 2017 08 23 14 52 49

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری فاضلابی