مخازن پلی اتیلن مازندران

مخزن ایستاده و خوابیده پلی اتیلن

پلی اتیلن مازندران

 

انواع مخازن عمودی

 

به صورت تک لایه و سه لایه در ابعاد و احجام متنوع

از ۵۰ لیتری تا ۳۰۰۰۰ لیتری

 

انواع مخازن افقی

 

مخازن افقی پلی اتلن مازندران نیز همانند مخازن عمودی به صورت تک لایه و سه لایه ضد جلبگ تولید می شوند

مخازن افقی از ۵۰ لیتری تا مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری تولید می شوند

 

مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن ایستاده و خوابیده  پلی اتیلن photo 2017 08 22 21 15 58

مخازن عمودی و افقی پلی اتیلن