مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

قایق موتوری و پاروئی

قایق های پلی اتیلن مازندران

ضمن استفاده از پارو ، قابلیت نصب موتور نیز دارند

از جمله مزیت عمده ی این قایق ها عدم واژگونی و چپ نکردن می باشد

حمل و جابجایی این قایق ها نیز بسیار سهل و آسان است ، به راحتی روی سقف انواع خودرو های سواری قرار می گیرند