قایق تفریحی و ماهیگیری ۴ نفره

مخزن پلی تیلن مازندران مهندس خدابنده

قایق تفریحی و ماهیگیری ۴ نفره

قایق تفریحی و ماهیگیری ۴ نفره قایق

مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده قایق

 قابلیت نصب موتور و یا استفاده به صورت پاروئی را دارد .

هدایت شوندگی بسیار آسان ، از جمله عمده مزایای این مدل ، وزن سبک و قابلیت جابه جایی آسان آن است .

این مدل با وزن ۵۰ کیلوگرم و ابعاد مناسب ، به راحتی روی باربند سقف انواع خودرو سواری ، قرار می گیرد

 

مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده قایق
پیشرو ۸ فوت و ۱۲ فوت
پلی اتیلن مازندران 09117400518 قایق
در آتلیه عکاسی

مدل چهار نفره  نفره به رنگ زرد لیموئی و مدل شش نفره به رنگ سبز یشمی بسیار خوشرنگ ساخته می شوند البته به راحتی می توانید هر دو مدل را به رنگ دلخواه خودتان ، نقاشی کنید