دستگاه تصفیه آب

مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای

آمریکایی ، مونتاژ تایوان

مخزن گالن بزرگ ، مجهز به شیر اهرمی و ممبراین 75 گالن 13 لایه وارداتی اصلی

فیلتر ها اصلی ، پمپ قوی و حک شده تایوان

 

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای سافت واتر ساخت تایوان می باشد و با فیلترهای اصلی امریکایی برای شما آماده شده است که به بصورت شش مرحله ای (RO) یعنی روش اسمز معکوس آب را تصفیه می کند و  به همراه منبع ذخیره آب و کلیه متعلقات و لوازم جانبی قابل ارائه در هر زمان می باشد.

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای سافت واتر قابلیت حمل آسان و نصب مجدد بعد از تغییر مکان را دارا می باشد که این مورد بیشتر قابل توجه  می باشد.

مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده  تصفیه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای فول ، آمریکایی ، مونتاژ تایوان