تعطیلات تابستانی پلی اتیلن مازندران

پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

تعطیلات تابستانی پلی اتیلن مازندران

پلی اتیلن مازندران از 28 شهریور 96 ، سه شنبه ، به مدت یک هفته به دلیل انبار گردانی و تعطیلات تابستانی ، تعطیل می باشد

تلفن های واحد های فروش در این مدت پاسخگوی شما عزیزان نمی باشد ، از طریق تلگرام روی خط های

09117400517

09117400518

می توانید سفارش و پیام های خویش را ارسال و ثبت فرمائید .

با آرزوی ایامی خوش ، شاد و سلامت در پناه رحمت خدا باشید

مهندس علی خدابنده

پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده تعطیلات تابستانی پلی اتیلن مازندران
تعطیلات تابستانی شهریور 96