تخفیف ویژه مخازن پلی اتیلن بیضی

مخازن پلی اتیلن مازندران

تخفیف ویژه در فروش مخازن پلی اتیلن مازندران

 

مخازن 200 لیتری و 300 لیتری و 500 لیتری افقی بیضی

و

مخزن 100 لیتری سمپاش

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی و فروش تماس با ما حاصل فرمائید

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخزن پلی اتیلن مازندران
مخازن پلی اتیلن افقی با سطح مقطع بیضی ، مخزن افقی بیضی

 

 

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخزن پلی اتیلن مازندران
مخزن 100 لیتری گرد سمپاش پلی اتیلن