ارتباط تلگرامی با واحد فروش پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

ارتباطی سریع و دقیق

با واحد فروش پلی اتیلن مازندران

از طریق تلگرام با شماره

09117400518

مهندس علی خدابنده